PRIMA Miljöpolicy

Lidingo

PRIMA är sedan den 14 mars 2011 miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.


PRIMAs verksamhet bedrivs med ständigt minskande miljöpåverkan för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Miljöarbetet gynnar miljön för att förebygga ohälsa. De val vi gör i det dagliga arbetet bidrar till en bättre miljö. Vi följer gällande lagstiftning och andra krav från beställare inom miljöområdet.


Om Du önskar ta del av miljöpolicyn i dess helhet eller om Du har andra frågor kring PRIMAs miljöarbete, kontakta miljösamordnare Johanna Eriksson, johanna.eriksson@primabarn.se.

 

 

Intertek