PRIMA Barn

 

PRIMABarn

Under våren 2013 utökades PRIMA Barn med ytterligare två mottagningar: PRIMA Botkyrka och PRIMA Järva. PRIMA har nu fem mottagningar för barn och ungdomar i Stockholm.

 

PRIMA Handen. Mottagningen har det geografiska ansvaret för barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun och är belägen i Handen.

PRIMA Götgatan. Mottagningen finns på Södermalm och tar emot barn och ungdomar utanför Stockholms län men vården bekostas då av den enskilde.


PRIMA OCD
 är en mottagning för barn och ungdomar med tvångssyndrom. Mottagningen tar emot barn och ungdomar från hela Stockholms läns landsting och är kostnadsfri. PRIMA OCD är en specialistmottagning som kräver remiss från en läkare som har konstaterat  diagnos. PRIMA OCD erbjuder förfinad diagnostik och därefter evidensbaserad behandling med KBT och i vissa fall medicin.


PRIMA Botkyrka. Mottagningen har det geografiska ansvaret för barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård i Botkyrka kommun.


PRIMA Järva. Mottagningen har det geografiska ansvaret för barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård i stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.