ForskningForskning

 

För att kunna erbjuda psykiatri av högsta kvalitet ser PRIMA att en satsning på forskning är helt avgörande. Det är genom forskning vi kan utveckla och utvärdera befintliga behandlingsmetoder.  Forskning är även nödvändig för att fram nya verksamma och effektiva metoder för optimal diagnostik, utredning, behandling och uppföljning. All forskning som knyts till PRIMA syftar till att förbättra det kliniska omhändertagandet av patienten.
 
PRIMA har ett nära samarbete med Karolinska Institutet och har även ett etablerat internationellt nätverk med framstående utländska psykiatriska kliniker. För närvarande pågår ett forskningsprojekt med kartläggning av genetiska faktorer som orsak till autismspektrumtillstånd, där PRIMA är involverat. Detta projekt drivs av MaiBritt Giacobini genom Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi på Karolinska Institutet. Andra forskningsprojekt innefattar forskning kring tidiga markörer vid autism (Martina Barnevik Olsson), suicidmarkörer vid schizofreni (Eric Olsson), PET-studier vid schizofreni (Karin Collste Aler) och forskning kring psykosomatik (Anders Lundin). Därutöver deltar PRIMA i flera läkemedelsprövningar.

 

Utlysning av forskarmånader - läs mer här.

 

Vill du veta mer om PRIMA forskning kontakta forskningsansvarig MaiBritt Giacobini maibritt.giacobini@primabarn.se