UtbildningUtbildning

PRIMA erbjuder utbildning och handledning individuellt eller i grupp. Vi vänder oss till personal inom barnpsykiatrin, förskola, skola, omsorg och socialtjänst.
Vi erbjuder barn och familjer utbildning och handledning utifrån de svårigheter som finns, deras behov och önskemål. Vi erbjuder även företag skräddarsydda föräldrautbildningar efter behov. Efter önskemål kan föreläsningar inom barn- och vuxenpsykiatri erbjudas.

 

För mer information kontakta Åsa Lundberg Schlyter ansvarig för utbildning på PRIMA asa.lundberg-schlyter@primabarn.se